Aquesta Associació és fruit de la necessitat de compartir experiències i crear un espai per a la promoció de l'atenció
d'infermeria dirigida a millorar la salut de la comunitat, donar suport a totes les activitats de recerca infermera i
assumir un compromís de cara a la societat.
ABIC. Associació Balear
d'Infermeria Comunitaría

Benvingut a ABIC

Associació Balear d’Infermeria Comunitària

Projecte iniciat en 1997, abordant els principals reptes actuals de les infermeres familiars i comunitàries de les Illes Balears.

  • Abordam reptes com l’impuls de la categoria professional d’infermera Familiar i Comunitària.
  • Treballam en la categorització de llocs de feina específics i la prescripció infermera.
  • El nostre principal objectiu es la promoció de la salut a la consulta, a l’escola i a la comunitat.